2010. Jéga Szabó László Tamás - Kettős Fantázia Hungary - "Arccal a(z) ...izmus felé" című kiállítása - Jéga - Csíky - Szeged


Jéga Szabó László Tamás, a nemzetközi szinten is ismert szegedi képzőművész 2009-ben indította el új tárlatsorozatát „Kettős Fantázia Hungary Tárlatok" címmel, melynek keretében minden alkalommal művészi identitásához közelálló más-más vendégművészt lát vendégül.
2009.02. 26-03 15-ig a szegedi Petőfi-telepi Művelődési Házban mesterével, tanárával, Hemmert János szegedi ’kollázsfestővel’ volt a kiállítás sorozat első tárlata.

JÉGA SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS KIÁLLÍTÁS SOROZATA,MELYEKBEN MŰVÉSZI IDENTITÁSÁHOZ
KÖZELÁLLÓ VENDÉGMŰVÉSZT MUTAT BE.

MEGHÍVÓ:
A Petőfi-telepi Művelődési Ház vezetése szeretettel meghívja Önt,és kedves családját.
Dr Csíky László orvos-szobrász,és Jéga Szabó László Tamás képzőművész
A "Kettős Fantázia "Tárlatok
"Arccal az...izmus felé" c. kiállításának megnyitójára.
2010. november 25.csütörtök 17,00 órára.
A kiállítást megnyitja:Dr.Tóth János filozófus,egyetemi docens (SZTE)
A kiállítás megtekinthető 2010.nov.25-dec 04.ig
Hétköznap 10,00-17,00,szombat 10,00-15,00.
Szeged-Petőfitelep Szántó Kovács János u.28.
www.petofimuvhaz.hu

A tárlaton láthatók Dr.Csíky László szentesi orvos-szobrász világhírű karikatúra szobrai.A 17 karakter a világ híres politikus,és művész portréja,és a "Trianoni Tangó" című szobor kompozíció karikatúra látható.
A portrészobrok több első díjat kaptak világszerte.
Ezen a weboldalon a Társművészek alkotásai menüben látható a művek egy része.Bővebben a művész következő saját weboldalán:
www.csikyszobor.hu
Jéga Szabó lászló Tamás 16 műalkotása látható,melyek az izmusok karikatúrát,ezek esszenciáját nyújtják sokfélr technikai megoldással (Olaj festmény,kollázs,installáció).Ezeket az új alkotásokat erre a kiállításra készítette a művész.Több eddig nem ismert fogalmat is megalkotott,melyeket ábrázolt.Pl:"Karikatúrizmus","Privátizmus","Kubikizmus"
Ezen a weboldalon is megtekinthetők a fotókon,és a kiállítás megnyitóról készült Part TV által rögzített megnyitón.
www.jegaleria.com

New exhibition series "Double Fantasy Hungary Exhibitions" is Jéga László Tamás Szabó, the internationally known artist of Szeged in 2009 launched whereby each time close artistic identity different guest artist hosts.

2009.02. 26-03 15 Szeged Petofi works Cultural Center master, teacher, John Hemmert 'kollázsfestővel' Szeged was the first exhibition of the exhibition series.

Leslie Thomas J. Taylor SHOW SERIES THAT IN ART OF IDENTITY

CLOSELY-guest artist shows.

INVITATION:

The leadership of the Petőfi settlement cultural centre calls you with love,and his kind family.
Dr Csíky László doctor sculptor,and Jéga Szabó László Tamás artist
Kettős Fantázia Tárlat
With a face az...izmus towards it c. onto the opening of his exhibition.
2010. November 25.csütörtök onto 17,00 clocks.
Opens the exhibition:Dr. Tóth János philosopher,associate professor (SZTE)
The exhibition can be observed 2010.nov.25-dec 04.ig
10,00-15,00 are 10,00-17, 00, Saturdays on weekday.
Szeged-Petőfitelep Szántó Kovács János u.28.
www.petofimuvhaz.hu
On the art exhibition visible Dr. Csíky László Szentes doctor sculptor the sculptures of a world-famous caricature.A 17 characters the world famous politician,and an artist's portrait,and Trianoni Tangó title sculpture composition caricature visible.
The portrait sculptures received more first prizes worldwide.
On this web page the companion artists' creations in a menu visible the single part of the works.more richly on the artist's next own web page:
www.csikyszobor.hu
Jéga Szabó lászló Tamás 16 of works of art visible,which ones the ISM caricature,these provide his essence sokfélr with a technical solution (oil painting,collage,installáció).Ezeket The artist put the new creations on onto this exhibition.created more concepts not known till now,which ones depicted.Pl:"Karikatúrizmus","Privátizmus","Kubikizmus
On this web page can be observed on the photos,and was made of the exhibition opening on an opening fixed by Part TV.
www.jegaleria.com