2015 - Lobby Cafe finisszázs _Szabó Tibor kiállítása

Jegartmaster (a fotün bal szélen )
Nem csupán baráti találkozók és üzleti megbeszélések színhelye a Lobby Café, hanem művészeti galériaként is funkcionál. Szabó Tibor alkotásait egy hónapja csodálhatják meg ott a műkedvelők, most egy különleges rendezvényen, Finisszázson búcsúztak a festményektől, hamarosan ugyanis újabb alkotások díszítik majd a Kárász utcai kávézót.
„Azt szeretnénk, hogy a Lobby Café – ahogy a nevében a jelzi – a vállalkozók, üzletemberek és a szegediek kedvelt találkozópontjává váljon” – nyilatkozza portálunknak a kávézót üzemeltető cég ügyvezetője, Petykó Zoltán a Lobby novemberi megnyitása után. Azt is hangsúlyozta, hogy a Gulácsy Lajos Terem hagyományaihoz hűen művészeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítanak, s ezzel amellett, hogy egyfajta pluszt adnak vendégeiknek, a hely szellemét is megőrzik. Januárban Madarassy István ötvös- szobrászművész, valamint Hegedűs Tünde festőművész farsangi, karneváli hangulatot idéző akrilképeivel nyitott a Lobby Café Galéria, ahol most Szabó Tibor filozófus, festő és grafikus műveitől különleges módon búcsúztak, Finisszázsra invitálva a műkedvelőket.
A Lobby Café Galéria művészeti vezetője, Hegedűs Tünde a rendezvényen elmondta, Szabó Tibor szívéhez közel áll Olaszország, az európai kultúra, és ez megjelenik alkotásainak színvilágában, hangulatában is. Szabó Tibornak több mint 200 tudományos írása jelent meg, és több mint 60 hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást. 1994 óta rendszeresen készít grafikai munkákat, pasztellképeket, olajképeket és vegyes technikájú festményeket; művészeti írásai jelennek meg folyóiratokban és katalógusokban. „Egyéniségéből és munkájából fakadóan rengeteget utazik, és mindenütt készített grafikákat, festményeket. Itt a Lobbyban is ezt a sokszínű világot tárja elénk, mely jól illeszkedik a kávézó olaszos hangulatához” – fogalmazott Hegedű Tünde. Szólt arról is, hogy a Fekete Sas Szalonban jubileumi tárlatot rendeztek Szabó Tibor alkotásaiból, s részben onnan válogatták ki azokat a műveket, amelyek a Kárász utcai kávézóban láthatóak, így kapcsolja össze a két a művészeti koncepció. Szabó Tibor a Finisszázs vendégeit körbekalauzolta a kávézóban, és minden egyes képének keletkezéséről szólt a közönséghez.
„Vendégeinknek érdekes a reakciója: a galériát részben nagy örömmel fogadták, mások pedig észre sem veszik, hogy festmények között üldögélve kávéznak vagy vacsoráznak, mert ehhez vannak hozzászokva” – mondta el a Lobby Café Galéria eddigi tapasztalatait Petykó Zoltán. Hozzátette, egy hosszabb folyamat lesz, míg a szegediek tudatába beépül, hogy a Lobbyban bizony a falakra és a kirakatra is érdemes odapillantani.
A Lobby Café és a Fekete Sas Szalon a május 22-e és 31-i között megrendezendő V. Magyar Világtalálkozóhoz is kapcsolódik. A „Határtalan összefogás értékeinkért” jelmondatú rendezvénysorozat keretében május 24-én Gazdaság és kultúra címmel rendeznek fórumot a Fekete Sas Szalonban, míg május 25-én Hogyan lobbizzunk Magyarországért szerte a nagyvilágban címmel hazai és külföldi üzletembereknek és civileknek rendeznek találkozót a Lobby Caféban. Hegedűs Tünde a két rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, céljuk hogy az üzleti hátterét is erősítsék a magyar művészetnek.
Jegartmaster was present (left side of photo)
Not only friendly meetings and business meetings the Lobby Cafe scene, but also functions as an art gallery. Tibor Szabo admire the creations of a month there in the amateurs, is now a special event, Finisszázson goodbye from the painting, as well as newer works will soon decorate the street Crucian café.
"We want to make the Lobby Café - as the name indicates - the entrepreneurs, businessmen and Szeged become a popular meeting point for" - says the manager of the café PORTAL operating company, Zoltan Petykó after the November opening of the Lobby. He also stressed that the Gulácsy Storage faithful to the traditions of the artists also provide an opportunity for introduction, and this in addition to giving their guests, plus a sense of the spirit of the place is preserved. In January, Stephen Madarassy goldsmith, sculptor and painter Fiddler Tunde carnival, the carnival atmosphere of the Lobby Café is open acrylic paintings gallery where Tibor Szabo is now a philosopher, painter and graphic műveitől goodbye in a special way, inviting the Finisszázsra art lovers.
The Lobby Café Gallery artistic director, Tunde Fiddler on the event, said Tibor Szabo is close to the heart of Italy, European culture, and it appears the works of the world of color, mood, too. Tibor Szabo more than 200 scientific articles were published and more than 60 national and international conferences, gave a lecture. Since 1994, regularly carry graphic works, pastel pictures, oil paintings and mixed media paintings; artistic writings appear in magazines and catalogs. "Individuality and from work due to the nature travels a lot and made graphics and paintings everywhere. There is also the Lobby presents this diverse world, which fits in well with the mood of Italian coffee shop "- said Tunde Violin. It also mentioned that the Black Eagle Saloon jubilee exhibition was organized by Tibor Szabo works, and partially sorted out from those works that are shown in the Crucian street cafe, so linking the two concepts of art. Tibor Szabo Finisszázs guided guests around the coffee shop, and each picture of the genesis of the audience said.
"We offer our guests an interesting reaction: the gallery section are warmly welcomed, while others do not even realize that sitting among paintings drink coffee or eat dinner because they are accustomed to this" - he said the experience so far in the Lobby Gallery Café Zoltan Petykó. He added that the process will be a long while embedded in the consciousness of Szeged, certainly to the lobby and on the walls of the store window is worth odapillantani.
The Lobby Café and Saloon in Black Eagle held between 22 May and 31 V of the Hungarian World Assembly is also connected. Under the "Boundless collaboration értékeinkért" jelmondatú event on May 24, Economics and Culture is held a forum on the Black Eagle Saloon until May 25 to lobby for Hungary over the world is the domestic and foreign businessmen and civilians held a meeting in the Lobby Café. Tunde Fiddler on the two events, said that the aim is to strengthen the business background of Hungarian art.

2015 - Lobby Cafe finisszázs _Szabó Tibor kiállítása