Bubla Éva - festőművész/painter - Szeged

Bubla Éva festőművész2008-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem rajz szakán, ahol az alapképzésen túl művészettörténet és festő oklevelet is szerzett.
2007-ben díjazott volt a Művészeti Diákköri Konferencia festészet és tűzzománc kategóriáiban. Mestereinek tekinti Lázár Pál művésztanárt, Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművészt, a Képzőművészeti Egyetem tanárát és Gál Lehel művésztanárt. 2007 óta rendszeresen szerepel hazai kiállításokon.
2008-2009: csatlakozott a Jéga Szabó László által kezdeményezett és szervezett „Új Korszak”("New Age") Hungary 2008-2009 Vándorkiállításhoz, így bemutatkozhatott az ország több pontján – Keszthelyen, Kecskeméten és Szegeden
2009: önálló kiállításai nyíltak Szegeden, majd Szőregen. Szintén ez évben meghívást kapott a cserszegtomaji Szabad Művészet Nemzetközi Alkotótáborba, ami nagy hatással volt művészetére. Festményein a látott világból indul ki, de a látványt egyre inkább saját belső világa alapján írja át. Festésmódja, a lebegő sejtelmesség lírai ábrázolásmódja mindinkább a lélek rezdüléseinek válik a kifejezőjévé. Idézve szavait, „célja egyfajta belső minőség megjelenítése; egyfajta lelki rezdülés kifejezése. A külső belsővé tétele, és e belső minőségek közvetítése. Hiszen legtöbben mind kifelé figyelünk, ahelyett, hogy befelé tekintenénk, s így gyakran elveszünk a részletekben, elsiklunk a lényeg felett. Szemlélünk, de nem látunk, keresünk, de nem találunk. A lényeg mindig belül van.” Bubla Éva számára e lényegi elemek, minőségek, értékek, érzések és hangulatok megjelenítési eszköze a szín, és azok kölcsönhatása, játéka. Ez a fajta látásmód és festésmód főként a befogadó érzelmi és hangulati azonosulására hat, így inkább érezzük ezeket a képeket, minthogy beszélni tudnánk róluk.Az itt kiállított Akác és Templomkertben, vagy akár Fény-játék c. festményei még közel állnak a valósághoz, felismerhetjük bennük a természet alakzatait, de céljuk nem a botanikai részletesség vagy az építészeti mívesség ábrázolása, dokumentálása, hanem a színek játéka által egy-egy hangulat, érzés közvetítése. Egy belső valóság megjelenítése. Így kelnek önálló életre festményein a színek, és így válik teljesen másodlagossá Fénytér vagy Fényköd c. festményein a külvilág.
website: www.bublaeva.freeweb.hu
:Alkotásai láthatók:a "Művésztársak alkotásai" menü-ben,-kommentálható:regisztrált felhasználóként,-érdeklődni:a "Kapcsolat" menüpontban lehetséges.