Jéga Szabó László Tamás : Magyar szocializmus / Hungarian socialism

A MAGYAR SZOCIALIZMUS - Vidám barakk című montázsáról egy történész el tudná mesélni a kádárizmus bő három évtizedét, az ideológiai látszat és a mindennapi valóság, az értékek folytonosan alakuló és zuhanó folyamatát az akkori kis-emberek legvidámabb barakkjában, a közélet és a magánélet kettős szimbiózisában.
Vegyes technika:Montázs-kollázs-dombormű
MAGYAR SZOCIALIZMUS - cheerful barrack title his montage a historian the cooper ISM would be able to tell it baggy three of his decades, the ideological appearance and the daily reality, the values continuously forming and his falling process the then one kis-emberek in his most cheerful barrack, the double symbiosis of the public life and the privacy.
Mixed technique: montage-collage-and relief

Jéga Szabó László Tamás : Magyar szocializmus / Hungarian socialism