Jéga Szabó László Tamás: Manizmus ( Lucifer ) / Mani ism (the devil of money)

Cím: MANIZMUS (Manizmus: mani,és izmus szavak összevonásából jött létre),Technika:kollázs-installáció-assemblage
MANIZMUS címmel: szarv nélkül ! LUCIFER címmel:ördögi szarvakkal ábrázolva!
...mely korunk pénzközpontú világszemléletét ábrázolja pénzszámológép fejű,a fogyasztásra csábítás kiöltött nyelvével,melyen az eszközök,júdáspénzek csillognak.
...melyet a tavaszi Madách-szimpozium villámkiállításán láthattunk először Luciferként,aki az ördögi folytonos csábítás mozgatója, melyet Madách Imre: "Az ember tragédiája " utolsó színében az Úr mintegy engedélyez:
„Te, Lucifer meg, egy gyűrű te is
Mindenségemben – működjél tovább…” (idézet)
...mely ezt az ördögi működést részletezi, a júdási 30 ezüstpénztől kezdve napjainkig, az ördögtől való eszköztárat felvonultatva ezen a monumentális ördögi nyelven, mely a szemlélő felé irányulva egyszerre csábító, bekebelező és egyben félelmetes is. Az alkotó intuitív módon ezt érezteti az ördögi csábítás mai, korunkra jellemző jelképtárának, az emberi lényegtől (az igazi emberi értékektől) való elhajlásnak.
...a háttérben látható az isteni jelenlétet szimbolizáló a zöld-számítógép alkatrészekből álló- Isten jelképe : a háromszög.
Title: MANIZMUS (Manizmus: many,and an ISM came from the fusion of words onto existence),Technics:collage-installation-assemblage
MANIZMUS entitled without horns! Lucifer is the title: devil horns shown!
...which a money calculator depicts the world view of our age with a money centre head,onto the consumption with the language of a temptation sticked out, on which the devices, blood monies glitter.
...which the vernal one Madách-we may have seen on the lightning exhibition of szimpozium first as Lucifer, who is the mover of the demonic constant temptation,, which one Madách Imre: The man's tragedy " his last colour the lord quasi allows:
You, Lucifer, a ring you too
My Universe – work tovább…” (quotation)
...which details this demonic function, the júdási from 30 silver coins started until our days, from the devil truth toolbar deploying on this monumental demonic language, which is a seducer being directed towards the observer simultaneously,, gobbling up and in one fearsome. The demonic temptation has this felt on the creating intuitive manner today's, our age feature jelképtárának, because of the human essence (because of the real human values) truth for deviation.
...a in background visible the divine presence symbolising the green one,computer from components standing, a god's symbol : the triangle.

Jéga Szabó László Tamás: Manizmus ( Lucifer ) / Mani ism (the devil of money)