Jéga Szabó László Tamás : Privát-izmusom / my Privát ism

Artslant díjazott alkotás: 2011 SHOWCASE BUZZ- Meet our Round #3 Showcase Winners. Juried Winners announced soon!
http://www.artslant.com/global/artists/show/97396-jtaylor-leslie?tab=AWARDS
http://www.artslant.com/ny/showcases/showcase?sublist=past%5Epainting

Az alkotó Izmus újdonsága a " PRIVÁT - IZMUSOM " című olajfestmény-installáció , mely a - AH !- AHA ! - HAHA! - hármasságában utal a kreatív ember ars poeticájára , melyet Arthur Koestler is meghatározott .(született Kösztler Artur néven Budapest, 1905. szeptember 5. – London, 1983. március 1.[1]), regény- és újságíró, társadalomfilozófus, polihisztor - Wikipédia).
. Vagyis a művészet (művész így szól a remekmű elkészültével: AH!) tudomány (tudós felkiált a felfedezéskor: AHA!) a humor (bohóc nevet az elmés tréfán : HAHA!), a piktogramm is ábrázolt hármasságára, vagyis a kerativitásra-a kreatív ember!!! Albert Eistein is kreatív emberként mindhárom volt egyszerre... És hogy ezt a hármasságot miért helyezi az alkotó egy Elsőbbségadás kötelező! táblába??? Válaszoljanak Önök e kérdésre.
Technika:olajfestmény-tábla ( közlekedési jelzőtábla másolat)
Méret:olyan,mint az igazi közlekedési jelzőtábla ( méret arány 1:1)

magyar-angol fordítás

Artslant prized creation: 2011 CASE SHOW BUZZ-Meet our Showcase Winners Round # 3. Juri Winners Announced soon!
http://www.artslant.com/global/artists/show/97396-jtaylor-leslie?tab=AWARDS
http://www.artslant.com/ny/showcases/showcase?sublist=past%5Epainting

The creator of the novelty of Humanism "PRIVATE - ism" on oil paint-installation, which is - AH! - AHA! - HA HA! - Triple refers to the creative people ars poetica, is defined by Arthur Koestler. (Born in Budapest under the name Artur Kösztler, 1905th September 5 - London, 1983rd March 1 [1]), journalist and novelist, social philosopher and polymath - Wikipedia ).
. That is, the art (artist says, the masterpiece is complete with: AH!) Science (scientists exclaim discovery at: AHA!) Humor (clown name is witty joke: HA HA!), A pictogram is shown in three of, or the kerativitásra of creative people ! Albert Eistein well as creative people in all three at once was ... And this puts the creative triad why a Yield! table?? You respond to that question.
Technique: oil-painting table (traffic signs copies)
Size: like a real traffic signs (scale 1:1)

Jéga Szabó László Tamás : Privát-izmusom / my Privát ism