Kék sziget -közeli felvétel)-Blue island-(closeup)

MON(OKROM)IZMUS (tehát egyrészt monizmus másrészt monokromizmus) című olajfestménye címében igen ötletesen utal Thalész egyetlen arkhéjára, a kék színű vízre és egyben ezt kapcsolja össze egy festés-technikai izmussal.
Technika:olajfestmény,tábla
MON(OKROM)IZMUS (so on the one hand monism on the other hand monokromizmus) title his oil painting indicates one single of Thalész arkhé most wittily in his title, onto the water with a blue colour and connects this to a painting technique ISM in one.
Technique: oil painting, panel painting

Kék sziget -közeli felvétel)-Blue island-(closeup)