László Tamás Jéga Szabó- Jegartmaster in the "Who is Who" encyclopedia.

b] Megjelent a legújabb kiadás,melyben a "Who is who" szerkesztősége megkeresése alapján egy képviselőjük riportot készített Jéga Szabó László Tamás képzőművész műtermében Szegeden. Megtekinthető a kiadványban ,és a következő internetes elérhetőségen :
[b]Művésznév:[/b] Jegartmaster-Leslie Thomas J. Taylor [b]F.:[/b] kisiparos, képzőművész, művészeti vezető [b]C.:[/b] Első Magyar Összművészeti Alkotótér-Művészfölde [b]ET.:[/b] Alkotóművészekért KHE, művészeti vezető [b]HC.:[/b] Szeged, Sándor u. 53. [b]SzH.:[/b] Szeged, 1955. jún. 8. [b]GY.:[/b] Dániel (1981), Alexandra (1988) [b]Sz.:[/b] Nagyiván Piroska Ibolya (Délmagyarországi Lapkiadó Váll.: titkárság vezető, Tiszatáj szerk.), Jéga Szabó Ferenc (fémöntő, ORI - zenész) [b]HF.:[/b] anyai ágon, dédnagyanyja: Kónya Viktória testvére volt Bálint Sándor a híres szegedi néprajzkutató [b]IV.:[/b] 1961-69 Ságvári Endre Gyak. Ált. Isk., 1972 624-es Ipari Isk., Szeged, 512-es autószerelő szakma, 1981 Radnóti Miklós Gimn., Szeged, érettségi, 2004 okl. szegedi papucskészítő kisiparos, 2005 Kiváló Kisiparos Ezüst fokozatú mestervizsga [b]SzE.:[/b] 1967-84 a szegedi képzőművészek kiválóságainak alap, közép, felső és szabadiskoláiban tanult, műfajai: grafika, olajfestmény, kollázs, assemblage, dombormű, szobor, installáció, díszlet tervezés- és festés, design, beltéri és kültéri dekorációk, stílusa: realista, szürrealista, futurista jellegűek; kollázsaival és installációival a posztmodern eredeti, játékosan intellektuális irányát hozta létre a "Szabad kapcsolatok és játékosság" jegyében, 2010 a New Art Original jelölése alapján szavazással kettő alkotása bekerült a világ 15 legeredetibb alkotása közé, ezért kiállítási lehetőséget kapott Londonban a Real World Gallery VIP kiemelt művészeként, 2008. jan.-2009. jan. az "Új Korszak" Hungary, 2008-09 Vándorkiállítás szellemi atyja, elindítója, szervezője, mecénása, lebonyolítója saját erőforrás bevonásával, törzsanyagának alkotója; folyamatban levő hazai kiállítás sorozata: 2009. febr.- Jéga Szabó László Tamás indította el új tárlat sorozatát "Kettős Fantázia" Hungary Tárlatok névvel, melyben közös kiállításra invitál kizárólag olyan hasonló szellemiséget képviselő kiemelkedő művészeket, akik szintén kreatív gondolkodásúak [b]KI.:[/b] Again Juried Winner (2011), Award-winning works Artslant 2011.4.# round Showcase winners Jéga Szabó László: "Az ember komédiája-The comedy of man" Díjnyertes alkotás Artslant Showcase Winners 2011.3# round Jéga Szabó László / J. Taylor Leslie: " Privát izmusom" (2010), Díjnyertes alkotások ezen a kiválasztáson: New Art Originals Jéga Szabó László: "Az ember komédiája-The comedy of man", Jéga Szabó László : "Arccal az... izmus felé / Face toward the ism.", Szeged Megyei Jogú Város Kulturális Alapjának alkotói díja (2007) [b]TA.:[/b] Egy., Első Magyar Összművészeti Alkotótér megalapítója (2012-) ,Magyar Művészek Világszövetsége KHE "szellemi atyja", kidolgozója, jelenleg tiszteletbeli tag, külföldi kapcsolatok szervezője (2011-), Alkotóművészekért KHE, művészeti vez. (2009-), Madách Irodalmi Társ., tag (2008-), N.közi Szent György Lovagrend, tag (2007-), Petőfi Sándor Színkör, tag (2006-), Dinnyés Ferenc Alkotóművészeti Kör, művészeti vez. (1973-) [b]HO.:[/b] alkotó munkája megtalálható a világ művészeti fórumain [b]NyT.:[/b] angol [b]E-Mail:[/b] [url=mailto:lesliej.taylor@hotmail.com][u][color=#0066cc]lesliej.taylor@hotmail.com[/color][/u][/url] [b]Website:[/b] [url=http://www.jegaleria.com/][u][color=#0066cc]www.jegaleria.com[/color][/u][/url] ■
Who is Who Magyarországon Állapot:14.01.2014
[b]Published in the[/size] latest edition, which Jéga the request of the "Who is who" editorial was a representative report László Tamás Szabó artist's studio in Szeged. On view in this publication, and details on the following website:[/b]
Artist Name: Jegartmaster - Leslie Thomas J. Taylor, F., craftsman, artist , art director C. : First Hungarian -Art Artist Artists Space -earth . Requested CBA creative artist , art director HC . Szeged, Sándor u. VTC 53 . Szeged, June 1955 . . 8 GY , Daniel (1981) , Alexandra ( 1988 ) DT : Ivan the Great Red Riding Hood Violet : Francis Jéga Szabo ( casting , ORI - musician ) HF . ( Délmagyarországi Newspaper Publishing Shoulder , Head of Secretariat , Tiszatáj ed. ). : . Maternal side , great-grandmother : Balint Konya Victoria Alexander 's brother was the famous ethnographer Szeged IV . 1961-69 Ságvári Andrew Freq. Terms ISK . 's 1972 624 Industrial Isk , Szeged, 512 auto mechanic profession , Nicholas Radnóti 1981 , Szeged , graduation, M.Sc. Gimn 2004 . . . Szeged slippers maker craftsman, 2005 Excellent Craftsman Silver Grade master exam on Wed . 1967-84 the artists Szeged excellence of base , middle , top, and free schools studied genres : graphic design, oil painting , collage, assemblage , relief , sculpture , installation, set design and painting design , indoor and outdoor decorations , style: realistic , surreal, futuristic ; collages and installation of the postmodern original , playfully intellectual direction created the " Free links and playfulness " ticket , in 2010 under the New Art Original designation vote two works included in the top 15 of the most original creations , they have received for exhibition in London in the Real World Gallery VIP priority as artists , 2008th - January of 2009. January "New Age" Hungary , 2008-09 traveling exhibition spiritual father , initiator , organizer and financier , organizer of own resources involving the creator of core courses ; domestic exhibition ongoing series . . 2009 Feb - Thomas Laszlo Jéga Szabo launched a series of new exhibition "Double Fantasy " Hungary Exhibitions name , which is a joint exhibition invites only represented a similar spirit of outstanding artists who are also creative thinkers OFF: Again Juried Winner. (2011) , Award -winning works Artslant 2011.4 # round Showcase winners Jéga László Szabó . "Man comedy -the comedy of man ' award-winning artwork Artslant Showcase Winners 2011.3 # round Jéga László Szabó / J. Taylor Leslie " Private ism " (2010) , award-winning works in this choosing, László Szabó Jéga New Art Originals : "The man - comedy the comedy of man ," Jéga Laszlo Szabo : " Face- ism to the ... / Face toward the ism. " Szeged rank City Cultural Fund of creative awards (2007) TA : . . , a First Hungarian -Art Artist Square founder (2012 - ), Hungarian Artists World Association CBA " spiritual father " , developer , currently an honorary member , organizer of foreign relations ( 2011 -) , creative art Requested CBA , art dept. ( 2009 -) , co- Madách Literature , member ( 2008 -) . , N.közi Military Order of St. George , member ( 2007 -) , Sandor Petofi Circle Color , member ( 2006 -) , Francis Dinnyés Creative Arts Circle, art dept. (1973 - ) HO : creative work can be found in the art world fora NYT : English E-mail : lesliej.taylor @ hotmail.com Website : [url=http://www.jegaleria.com/][color=#000000]www.jegaleria.com[/color][/url] ■ . .
Who is Who in Hungary Status : 14/01/2014