Magyar Mátyás fafaragó-szobrász / Mátyás Magyar woodcarver-sculpture

Matthias Magyar - woodcarver-sculpture
The Matthias Magyar in 1952, the name was of Gyula city, a happy childhood village of Kevermes evolved, where he still has dolgozik. His art slowly, unfolded.
In 1966, a proposal from the Szeged scool of István Tömörkény drawing teacher Stephen's Secondary School of Arts came forward and admitted to graphic violence. This is a residence adjacent to the school had to be replaced. The school is a shift to move away from art brought, but he was constantly before the current reached a high level of representation. The family and his work has always brought a different direction, but always remained in the background for the art of attraction. Several techniques tested, while the people came to the ancient belief capturing. His most recent works can be found between the migration of old objects capture motifs. Our ancestors ​​stylized, beautiful art captured by trying to revive a dead-even in the tree can live with. Works (sculptures, reliefs) to explore the mythology of the beliefs, ancient symbols and human figures of high-level formation. The wood carving is the branch of which is a branch of sculpture.
Magyar Mátyás - fafaragó-szobrász
A Magyar Mátyás nevet 1952-ben kapta Gyulán, a boldog gyermekkora Kevermesen bontakozott ki, ahol jelenleg is dolgozik.Művészete lassan ért,bontakozott ki.
1966-ban rajztanára javaslatára a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolába jelentkezett, majd felvételt nyert grafika szakra. Ezt a lakóhelyéhez közeli iskolára kellett cserélni. Az iskolaváltás a művészetektől való eltávolodást hozta magával,de folymatosan képezte magát, mire eljutott a jelenlegi magas szintű ábrázolásig. A családalapítás és a munkája is mindig más irányba sodorta,de a háttérben mindig megmaradt a művészet iránti vonzódás. Több technikát kipróbált,míg a népi Magyar Mátyás - fafaragó
A Magyar Mátyás nevet 1952-ben kapta Gyulán, a boldog gyermekkora Kevermesen bontakozott ki, ahol jelenleg is dolgozik.Művészete lassan ért,bontakozott ki.
1966-ban rajztanára javaslatára a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolába jelentkezett, majd felvételt nyert grafika szakra. Ezt a lakóhelyéhez közeli iskolára kellett cserélni. Az iskolaváltás a művészetektől való eltávolodást hozta magával,de folymatosan képezte magát, mire eljutott a jelenlegi magas szintű ábrázolásig. A családalapítás és a munkája is mindig más irányba sodorta,de a háttérben mindig megmaradt a művészet iránti vonzódás. Több technikát kipróbált,míg a népi fafaragástól eljutott az ősi hitvilág megörökítéséig. Legújabb munkái között fellelhető a népvándorláskori tárgyak motívumainak megörökítése. Honfoglalóink stilizált, gyönyörű művészete ragadta meg , melyet megpróbál feléleszteni egy még holtában is élő anyaggal a fával. Alkotásai ( szobrok, domborművek ) között felfedezhető a mondavilág, a hitvilág , ősi jelkép, és emberábrázolás magas szintű megformálása. A fafaragásnak azt az ágát képviseli,amely a szobrászat egyik ága. Legújabb munkái között fellelhető a népvándorláskori tárgyak motívumainak megörökítése. Honfoglalóink stilizált, gyönyörű művészete ragadta meg , melyet megpróbál feléleszteni egy még holtában is élő anyaggal a fával. Alkotásai ( szobrok, domborművek ) között felfedezhető a mondavilág, a hitvilág , ősi jelkép, és emberábrázolás magas szintű megformálása. A fafaragásnak azt az ágát képviseli,amely a szobrászat egyik ága.