Sajnálatos hír: Elhunyt id.Jéga Szabó Ferenc - a Művészfölde / Első Magyar Összművészeti Alkotótér megalapítója.

Id. Jéga Szabó Ferenc (1927-2014) , a Művészfölde megalapítója.szeretett Édesapám, vérbeli zenész (szaxofon,klarinét),jó humorú , csendes visszahúzódó,de társasági ember lévén . Ereje fogytán végelgyengülése okán otthonában (Szeged Sándor u.53.szám alatti Művészföldén) szép csenden visszaadta lekét a Teremtőnek,dacolva a szerda délelőtti gyenge állapota okán értesített kettő,majd még öt rohammentős akaratával...
Végső búcsúztatója: 2014. aug.08.-án 13,00-kor a szegedi Alsóvárosi temető ravatalozójában történik.
Legyen néki könnyű a föld.
Történet
-2010-ben elhatároztuk közösen,hogy a szülői ház -melyben több nemzedékünk élt hajdanában- megmaradása érdekében felújítjuk a házat, ellátom Édesapám,és a munkámmal, a hathatós anyagi támogatásával létrehozzuk a Művészföldét, amely a magas művészet otthona lészen.....
ennek köszönhetően az első alkotótábor -Édesapám nagy örömére- 2012-ben meg is nyílt. Azóta nemzetközi hírnévre tett szert a MŰVÉSZFÖLDE. Neves hazai és külföldi művészek rendszeresen látogatják. Édesapám boldogan vett részt a programokban. A hazai kiválóságok mellett Németországból,Franciaországból,és a múlt héten USA-ból,és Kínából érkezett vendégművész.
-Édesapám hosszú élete során sok megpróbáltatásban részesült, sokat dolgozott,sokat zenélt sokat olvasott ,utolsó olvasmányai Hemingway,és Ibolya Jéga Szabó -Mezítláb a forró homokon c. családregénye melyben Édesapám ról is történt visszaemlékazés. Az utolsó hétvégét külföldi,képzőművészek,és színészek körében bográcsozással,sámándobos spirituális énekével telve töltöttük,nem is sejtettük,hogy hamarosan én fogom utoljára a kezét,símítom a homlokát,és nekem kell lezárnom mindig vidám szemeit,felravatalozni szeretett otthonában -ami nagyszüleim,nagybátyám,nagynéném,és családjaik otthona volt generációkon át- ,mely az Ő akaratából/segítségével sok munkám által mára valóban a Művészet földjévé vált. Az Ő lelke sztem most is ott lebeg védőn,a többi őseink lelkével együtt. Talán ettől érzi minden vendégünk azt a végtelen nyugalmat,amit érzékelnek az ottlétük alatt...
Ha teheted ,és művészet iránt elkötelezettnek érzed magad, szívesen látunk Téged is szeretteiddel, mert ez művészeti közösségi ÖSSZMŰVÉSZETI térnek lett kialakítva vendégszobákkal,állandó kiállítással,és győződj meg róla saját érzékszerveiddel. .. fotók a művészeti weboldalamon is láthatók ,a MŰVÉSZFÖLDE menüben
Id. Jéga Ferenc Szabo (1927-2014), founder of the artist-earth, in love with my father, a genuine musician (saxophone, clarinet), good-humored, quiet shy, but being a social person. Power because of running out of old age home (Alexander Szeged Művészföldén street below .53.) Quietly returned the line to the Creator, in defiance of Wednesday morning because of the poor state notified two, then five more paramedics will of ...

Final farewell: aug.08. 2014 on 13.00 am at the funeral home is made of Szeged cemetery.

Let him light the earth.

Legend:

In 2010, we decided together that the parental house -Which several generations lived in the old days - renewed to ensure the survival of the house, attend to my father, and my work, the effective financial support create the Artist-earth, which shall come to pass in the high art of home .....

As a result, the first art camp - my father's joy - was also opened in 2012. Since then, the international reputation of the artist on Earth. Renowned national and international artists regularly visit. My father was happy to participate in the programs. In addition to domestic excellence in Germany, France, and the USA last week, and guest artists from China arrived.

My father during his long life has received much tribulation, worked hard, he played a lot, read a lot, the last readings of Hemingway and -Mezítláb Violet Szabo Jéga the hot sand c. saga which happened to my father about it visszaemlékazés. The last weekend in foreign and other artists, and actors among kettle food, shaman drums spiritual singing is full filled, not even guessed that soon I was the last time I'm going to hand stroking his forehead, and I have to close merry eyes felravatalozni beloved home amino grandparents, my uncle, my aunt, and was home to their families for generations transition, which is his free will / can help you truly become by now a lot of work in the land of Art. His soul is now hovering Steak defender, along with the rest of the spirit of our ancestors. Maybe from all of our guests feel the infinite peace of mind, we perceive their presence in the ...

If you can, and committed to art as you feel welcome loved you, too, because it's ART artistic community space designed guest rooms, a permanent exhibition, and make sure you own yourself. Photos .. the art can also be seen on my website, the artist EARTH menu