Szabó Tibor kiállítása látható / Exhibition of Tibor Szabo

Szabó Tibor - festő,grafikus "Európai tájak" c. kiállítása
2011 okt. 26- nov.15.ig tekinthető meg
Szeged Akadémiai Bizottság székházában (SZAB)
Szeged Somogyi u. 7.
Gáspár László egyetemi tanár :
" A teljességre,és harmóniára törekvő Szabó Tibor láthatóan átlépte a kívülről- belülről determináló határokat tudomány,és művészetek között. Mint maga fogalmazta : egyszerre kívántöbb világban "utazni" azaz élni,tevékenykedni, alkotni...
Szabó Tibor legtöbbször itáliai, francia, hollandiai, és magyar tájakat fest. Kedveli az élénk, derűs színeket, különösen a sárgát, és lilát. Tájak, városok, otthonok szelíd harmónikus formák, jellegzetesen délszaki színek - és mindenen átüt a megértés, és az elfogadás, a megmutatás őszinte szándéka, bölcsesség és az életszeretet. "

Tibor Szabo - painter, graphic artist, "European landscapes" in exhibition
2011 October 26 - nov.15.ig viewed
Headquarters of the Academic Committee of Szeged (Free)
Szeged Somogyi u. 7th
Professor Laszlo Gaspar:
"The perfection and harmony Tibor Szabo apparently crossed the boundaries that determine the inside-outside science, and arts. Like you put: requires both a multi-world" travel "is to live, act, write ...
Tibor Szabó, mostly in Italy, French, Dutch, Hungarian and landscape painting. He likes the bright, cheerful colors, especially yellow, and purple. Landscapes, cities, homes for tame harmonic forms, typically tropical colors - and everything shows through the understanding and acceptance of the bet sincere intention, wisdom and love of life. "