The comedy of man - Please vote for http://newworldorder.see.me/

Kérjük szavazz 2013:

http://newworldorder.see.me/
Készítés éve: 2008.
Műfaj: szobor-installáció
Érték: 12.400,-USD
Status: Alkotó tulajdona

2010. Díjnyertes alkotások ezen a kiválasztáson:
1./Jéga Szabó László: "Az ember komédiája-The comedy of man"
(2./Jéga Szabó László :"Arccal az... izmus felé / Face toward the ism." )
1./ a képen látható : Ádám, Éva, Lucifer a paradicsomon kívül...
:Adaptáció ,Madách Imre:Az ember tragédiája c. drámai költemény nyomán az általam elképzelt 16. szín ábrázolása.Adapted from Imre Madach:The tragedy of man-scence 16.-Temptation of the present. Éva terhes.a Paradicsomból kiűzetve,egymást szorosan átölelve ülnek a kietlen szakadék szélén,a jövőn merengve.Hátuk mögött tövisek.Fölöttök a háttérben Lucifer emelkedik szellemalakként.Egyik szárnya angyal,másik denevérszárny.A körülötte fortyogó kénes bugyrokból előbukkanó tárgyaival csábítja Ádámot:a mai kor csábeszközeivel: pénzzel,és a számítástechnikai alkatrészekkel.Az egész lebegő megdermedt lávakő,-melyen ülnek-egy őskáoszból emelkedik ki. A fémrúdra tekeredő kettős spirál kígyó/DNS asszociációt idéz.Messziről tekintve :életfa formációt ábrázol.
http://www.artslant.com/global/artists/show/97396-jtaylor-leslie?tab=AWARDS
[url=http://about.me/lesliej.taylor/]http://about.me/lesliej.taylor/[/url]

Eredeti értesítő levél:
Helló, Jega

Nagyon köszönöm a belépő az első NAO Awards 2010-ben a győztes és a helyezettek jelentettek be a
29. Péntek januárban felvásárolja a Gallery 155 Battersea Park Road. A minőség nagyon magas volt, és a győztesek
és a befutót választott ki Annette Graham a Whitechapel Gallery Londonban.

Íme az eredmények:

Győztes: Les Conroy az alkotás "Joss Stone Anna Cleves"

2. helyezett: Ewa Stroet a "Lips 1"
3. helyezett: Martina Pan Crazzi a "Határozottan Fragile"

További helyezettek:
Jega Szabó László
Graham Burquest
Kate Vrjmoet
Marie-Helene-Stokkink
Ewa Stroes
Eberhand Iskratch
Paul Morris
Ana Paula Portilla
Graham Burquest
Allan Raktározó
Sam Nejati
Jega Szabó László

A győztes nyeri a rangos díjat, és 2000 £-ból származó támogatás New Art Originals.com
Helyezettek nyerj egy 1 hét kiállítótérben a mi következő rendelkezésre álló kiállítás Londonban

sok köszönet

New Art Originals.com

---------------------------000000000000000------------------------------------

ÚJRA DÍJNYERTES - 2011 !!!
Díjnyertes alkotás Artslant Showcase Winners 2011.4#.round!!!!
Jéga Szabó László: "Az ember komédiája-The comedy of man"
http://www.artslant.com/global/artists/show/97396-jtaylor-leslie?tab=AWARDS

0000000000000000000000000------------------000000000000000000000000000000000000
Please vote for 2013:
http://newworldorder.see.me/

2010. Award-winning works on this selection:
1./Jéga Szabó László: "A man's comedy, The Comedy of man"
(2./Jéga Szabo: "Arccal az ... izmus felé / Face Toward the-ism.")
First / in the picture : Adam, Eve, Lucifer, the tomato also

Adaptation, Madách: The Tragedy of Man c. Following the dramatic poem, conceived by the 16th representation .Adapted color from Imre Madach: The Tragedy of man-scence of the present 16 to Temptation. Paradise Eve pregnant.the sent off, hugging each other closely are the bare edge of an abyss, the future behind merengve.Hátuk tövisek.Above Lucifer rising in the background as a form of spirit.One angel wings Another wing of the bat, surrounded by bubbling sulfur from.A other objects of pop-tempts Adam: today seductive tools age: money, and the computer froze lava stone parts.Az floating across, which are single-prehistoric chaos rising. The double helix wind round metal rod snake / Causes DNA association. Far from view: the tree of life depicts formation.
Original letters to:
Hello,Jega

Many thanks for entering the first NAO Awards 2010 the Winner and Runners up were announced on
Friday 29th January at Acquire Gallery 155 Battersea Park Rd. The quality was very high and the winners
and runners up were selected by Annette Graham of the Whitechapel Gallery in London.

Here are the results:

Winner: Les Conroy with artwork 'Joss Stone as Anne of Cleves'

2nd Place: Ewa Stroet with 'Lips 1'
3rd Place: Martina Pan Crazzi with 'Strongly Fragile'

Other Runners Up:
Jega Szabo Lazlo
Graham Burquest
Kate Vrjmoet
Marie-Helene-Stokkink
Ewa Stroes
Eberhand Iskratch
Paul Morris
Ana Paula Portilla
Graham Burquest
Allan Storer
Sam Nejati
Jega Szabo Lazlo

The Winner wins a prestigious Award and £2000 of support from New Art Originals.com
Runners up win a 1 week exhibition space at our next available exhibition in London

Many Thanks

New Art Originals.com
------------------------------------000000000----------------------------------
AGAIN JURIED WINNER-2011 !!!
Award-winning works Artslant 2011.4.# round Showcase winners!!
Jéga Szabó László: "Az ember komédiája-The comedy of man"
http://www.artslant.com/global/artists/show/97396-jtaylor-leslie?tab=AWARDS

0000000000000000000000000000000000-------------00000000000000000000000000000000

The comedy of man - Please vote for http://newworldorder.see.me/