Az ember komédiája-The comedy of man

60x80x135 cm. - Sculpture assemblages
Adaptation Madách: "The Tragedy of Man" c. a dramatic poem (15 colors), I imagined the wake of the 16th color representation.

Terhes.a Eve evicted from paradise, are hugging each other closely in the desolate abyss, musing about the future (terracotta statues). Behind them, thorns, a symbol of the harsh nature. Lucifer rises above the background (cast iron) as a form of spirit. One angel wings, bat wings to another. The sulfur bubbles bubbling around pop tempts Adam with the subject of today's tools: money and computer parts. Floating across the frozen lava rock, which, from where he made ​​a jump at the time of Adam. Outlined in a (cast iron) stem rises out of chaos, which is a metal pole, double-helical coiled serpent / DNA association terms idéz.Messziről: Tree of Life depicts formation.

60x80x135 cm. - assemblage-sculpture
Adaptáció ,Madách Imre: "Az ember tragédiája" c. drámai költemény (15 szín) nyomán az általam elképzelt 16. szín ábrázolása.

Éva terhes.a Paradicsomból kiűzetve,egymást szorosan átölelve ülnek a kietlen szakadék szélén,a jövőn merengve (terrakotta szobor).Hátuk mögött tövisek,a zord természet jelképe.Fölöttük a háttérben Lucifer emelkedik (öntöttvas) szellemalakként. Egyik szárnya angyal,másik denevérszárny.A körülötte fortyogó kénes bugyrokból előbukkanó tárgyaival csábítja Ádámot,a mai kor eszközeivel: pénzzel,és a számítástechnikai alkatrészekkel.Az egész lebegő megdermedt lávakő,-melyen ülnek,hol egykor Ádám leugrani készült. Egy körvonalazott (öntöttvas)őskáoszból emelkedik ki,mely fémrúdra tekeredő kettős spirál kígyó/DNS asszociációt idéz.Messziről tekintve :életfa formációt ábrázol.

Az ember komédiája-The comedy of man