2015 - Bicskey Lukács Színpad építés a Művészföldén .2015 - Bicskey Luke Stage construction. Artists in the field of land

Bicskey Lukács Színpad építési folyamat látható - pályázat, és egyéb hivatalos támogatás nélkül
Önkéntes segítőkkel az immár 4. generációban a család tulajdonában levő védett területen.
Tervező-kivitelező : Jégartmaster - Jéga Szabó László Tamás - Artlslant, és New Art Originals díjas képzőművész.
A Művészfölde területén épült, melynek alapítója, főszponzora : Jéga Szabó Ferenc 1927-2014.
Luke Bicskey stage construction process can be seen - tender, and without official support
Volunteer helpers are now in the fourth generation of family ownership in the protected area.
Designer-Developer: Jégartmaster - Jéga László Tamás Szabó - Artlslant and New Art Originals winning artist.
It situated in the Artist-earth, whose founder, the main sponsor: Ferenc Szabo Jéga 1927-2014.

2015 - Bicskey Lukács Színpad építés a Művészföldén .2015 - Bicskey Luke Stage construction. Artists in the field of land